حق تقدم (افزایش سرمایه)

سوال

سلام اساتید  یک سوال بورسی داشتم .
ما اگر نخوایم در افزایش سرمایه شرکت کنیم .و فرم هم پر نکنیم.شرکت برگه سهام حق تقدم ما رو در بازار می فروشه . و مبلغ رو به حساب ذینفع میریزه .
سوال اول: منظور از ذینفع چه شخصیه که پول باید به حسابش بره ؟ اون که خودش سهام رو در بازار پول داده خریده ؟!

 

0
پیمان 3 ماه 0 پاسخ ها 29 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ