برکت۱

سوال

من دیروز سهام برکت۱ ور به سقف قیمت ۵۷۲۷ خریدم. امروز سقف قیمت رو زده ۵۷۰۲٫ کسی میدونه چرا؟

0
آ.ب 3 ماه 0 پاسخ ها 34 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ